cyfrowynozdrzec.pl
"Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec"
Get Adobe Flash player

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie - zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec - etap II"

 

 

Ogłoszenie PDF . . .

W prowadzonym przez Gminę Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje przedmiotu zamówienia: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec - etap II"
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w ramach kontynuacji projektu pt. "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec etap - II" . . .